Van FED Seçime Gidiyor!

Merkezi İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Van Dernekler Federasyonu 28 Ekim 2018 Pazar günü 5. Olağan Genel Kurulu gidiyor.

Van FED Seçime Gidiyor!

İSHAK KARA - VANEKSPRES HABER MERKEZİ - VAN

Vanlıların sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, Van'ın kültürel tanıtımı ve değerlerinin yaşatılmasına katkı sunmak üzere faaliyet gösteren Van derneklerinin güç birliği ile kurulan Van Dernekler Federasyonu olağanüstü genel kurula gidiyor.

3 adayın yarışacağı seçimli kongrede Mevcut Başkan İş Adamı Fevzi Donat tekrar aday olurken, Van Çaldıran Çevre Köyleri Kültür ve Yaşam Derneği başkanı Seyithan Bilici ve İş Adamı Murat Teymur yarışacak. seçim 28 Ekim 2018 Pazar günü İstanbul Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde saat 11:00'de gerçekleşecek.

FEVZİ DONAT KİMDİR?

15 Temmuz 1973’de Van’ın Gürpınar ilçesinde doğdu. Özel Çavuşoğlu Koleji ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Türk Folklor Kurumu 27.dönem mezunlarından olan Fevzi Donat, öğrencilik yılları boyunca amatör/profesyonel olarak halk oyunlarıyla ilgilendi. Birçok kez yurtdışında Türkiye’yi  temsil etti. Yüksek lisans için gittiği Amerika’da University of California Berkeley'de PreMBA programına katıldı. Uzun yıllar akaryakıt sektöründe kurucu/yönetici olarak görev yaptı. Sahibi olduğu Cafe Palas’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmakta olan Fevzi Donat ileri düzeyde İngilizce bilemektedir. Ayrıca brokerı olduğu gayrimenkul ofisinde birçok yerli/yabancı firmaya yatırım danışmanlığı yapmaktadır. Fevzi Donat evli ve üç çocuğu babasıdır. Eşi Tolunay Donat Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı’nı tamamlamış gayrimenkul ofislerinde brokerlık yapmaktadır.

Van Dernekleri Federasyonu Başkanı Fevzi Donat Van Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.

SEYİTHAN BİLİCİ KİMDİR?

Van Çaldıran Çevre Köyleri Kültür ve Yaşam Derneği başkanı Seyithan Bilici İstanbul’da bulunan Van Federasyon başkanlığına aday oldu. 28 Ekim pazar günü Beylikdüz’ü Atatürk Kültür merkezinde yapılacak Van Federasyonu 5.Olağan genel kuruluda Başkan aday olduğunu açıkladı. Van Çaldıran Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan Bilici, yaptığı bir açıklama ile başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Seyithan BİLİCİ tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

”Saygıdeğer Vanlılar;

Van Federasyonun 5. dönem yönetimini belirlemek için yapılacak seçimler yaklaşırken, yeni dönemde başkan olarak görev yapmaya hazır olduğumu sizlerle paylaşmak isterim.“

Bu kuruluşlar, insanlar arasında birlik ve beraberliğin köprüsüdür. Van ve İlçelerinin kalkınmasına ve üyeler arasında sosyal kültürel yardımlaşma ve dayanışmaya yönelik yöresel temelde kurulan İl ve İlçe Derneklerini kapsayan tüzel kişiliğe haiz bu sosyal teşekkülü daha da geliştirmek.

Amacım;

1. Van il ve ilçe derneklerini bir federasyon çatısı altında toplamak VAN FED bünyesinde oluşacak bu büyük güç ile kamuoyu bilincinin oluşmasını sağlamak. Federasyon üye dernekler ile yöre halkının kültür ve geleneklerine, insani değerlerine temel hak ve hürriyetlerine saygılı yaklaşmak ve dayanışmayı temin etmek için dil, kültür, inanç vb. alanlarda plan, proje ve program yapmak.

2. Federasyona bağlı her dernek federasyonun merkezi konumunda olacak.

3. Ülkenin ve halkın menfaatini göz önünde bulundurarak il ve ilçe temelinde kurulu bulunan derneklerin yörelerine ve üyelerine geniş etkin sosyal, kültürel ve ekonomik hizmet sunmak, bütün derneklerin arasında koordinasyonu sağlamak, yöremizin var olan değerlerini tanımak ve sahiplendirmek, demokrasi ve insan hakları bilincinin oluşmasına katkı sağlamak, evrensel kültür ve değerlere katkıda bulunmak, üye derneklerle iş ve amaç birliği yapmaktır.

4. VAN FED Demokratik bir kuruluş olup, hiçbir siyasal parti, örgüt ve harekete bağlı değildir, kendi ilke ve amaçları doğrultusunda yapacağı çalışmalarda bağımsız hareket edecektir. Toplumsal hassasiyetler dikkate alınıp gerektiğinde demokratik girişimlerde bulunacaktır.

5. Hemşehrilerimizin güvenini kazanıp, hep beraber kurumsal güçlü bir VAN FED imajını oluşturacağız.

6. Hemşehrilerimizin eğitim, kültür, edebiyat, sanat, sosyal ve ekonomik konularda gelişmelerine yardımcı olmak için gereken etkinliklerde bulunacağız.

7. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın kendi değer yargılarını korumak ve geliştirmek için çalışmalar yapacağız

8. Kültürümüzü yeni nesillere aktaracak olan çalışmalar yaparak ve kuşaklar arası devamlılığı sağlayacağız.

9. Federasyona üye derneklerin çalışma ve uygulamalarını kolaylaştıracak ve geliştirecek yönetsel bir yapıyı oluşturacağız.

Çalışmalarımızı şu şeklide yürüteceğiz

1. Üyeleri arasında yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik, dostluk ve sevgiyi kalıcı kılmak için toplantı ve eğitim çalışmalarını düzenleyeceğiz.

2. Van ili sınırları içerisinde üretilen tarım, ziraat ve hayvancılıkla ilgili ürünlerin modern tekniklerle üretilmesine destek verip, bu ürünlere pazar temininde gerekli katkı ve yardımda bulunarak, yapanları destekleyeceğiz..

3. Van merkez ve ilçelerindeki okullara ve öğrencilere eğitim öğretim araç ve gereçleri sağlayıp, ihtiyacı olan öğrencilere burslar verip, öğrencilerin barınması için yurt, pansiyon; yaşlıların barınması için huzur evi, engelli hemşehrilerimiz için rehabilitasyon merkezleri, ihtiyaç sahiplerine yönelik aş evleri kurup ve işletmek veya kurup işletenlere destek olacağız. Ekonomik, kültürel sosyal çerçevede çağdaş olanaklardan yaralanarak bu temelde insan ve hemşehrilik ilişkilerinin daha uygar seviyelere taşınması için gereken çabalarda bulunacağız.

4. Van merkez ve İlçelerinde üreticilerin kurumsallaşmasına maddi ve manevi katkı sunup, ürün çeşitleri ile verimliliğin geliştirilmesi için resmi ve

özel kurum, kuruluşlar ile girişimlerde bulunmak, tarım ve hayvancılıkla ilgili girdilerin temini de dahil olmak üzere sağlanan bilgi doküman ve benzeri kaynakları ihtiyaç sahiplerinin yaralanmasına olanak sağlamak, üretim kooperatiflerinin kurulmasına öncülük etmek, devletin ilgili birimlerine bu amaç doğrultusunda yardımcı olacağız.

5. Yörenin geleneksel ve kültürel eser, bilgi, belge, doküman kaynak ve zenginliklerini bilimsel yöntemlerle derleyip bir arada tutarak, arşivlemek bunların gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamak, yapan kişi ve kurumlara destek olacağız.

6. Kadınlara ve genç kızlara yönelik el sanatları ile beceri kurslarının açılması ve yaygınlaşması için çaba harcayıp, dokuma, el sanatları, tezgah ve atölyelerin kurulmasını sağlayıp bu konularda teknik bilgi, maddi ve manevi katkıda bulunarak, ürünlerin tanıtılması için çaba sarf edip, bu amaçlar doğrultusunda çalışanlara destek olacağız.

7. İl genelinde yazlık, kışlık yerleşim ve konaklamanın teşvik edilmesi de dahil olmak üzere seyahat ve turizmin gelişmesi il geneline ilginin artmasını sağlamak amacıyla geleneksel kültürel sportif etkinlikler ve festivaller, sergiler düzenleyeceğiz.

8. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin cenaze hastalık tabii afetler karşısında maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılanmasına katkı sunmak, gerektiğinde yardım kampanyaları düzenlemek veya düzenlenmiş kampanyalara destek olmak.

9. Gençleri ve çocukları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak kaynaşmalarını ve yöreye ilgilerinin artmasını sağlamak için folklor, müzik, tiyatro, spor kursları ayrıca satranç ve dama gibi zekâya hitap eden yarışmalar düzenlemek, yapanlara destek olmak.

10. Üyeler ve yöre halkı arasında uygar sıcak dost hane ilişkilerin geliştirilmesine iş birliği ve dayanışmanın üst noktalara taşınmasına, yörenin kalkınmasına maddi yardımların seferber edilmesini organize etmek, bu amaçla her türlü özveriyi göstermek gerek duyulan kurul ve komisyonları kurmak ve yönlendirmek.

11. Ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda yörenin kalkınması ve gelişmesi için başta kamu kuruluşları ve mülki makamlar olmak üzere bu alanda katkıda bulunacak tüm tüzel ve özel kuruluş ve kişiler yurt dışında faaliyet gösteren kuruluşlarla irtibat geçmek suretiyle yöreye ziraat, tarım, hayvancılık, el sanatları alanında yatırım yapılmasını teşvik etmek, özellikle köylerin daha çağdaş temiz ve yaşanılabilir çevreye duyarlı ortama getirilmesini sağlamak ve bu alanda çaba sarf etmek

12. Yörenin çevre sorunlarına daha duyarlı olmalarını sağlamak, bu amaçla ortak bir çevre bilinci geliştirmek, çevre dernekleri ile işbirliği yaparak; paneller, seminerler konferanslar düzenlemek, bölgenin folklora ve faunasına ilişkin envanter çalışmasını yapmak yada yapanlara yardımcı olmak bu amaç doğrultusunda faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlarla ortak hareket eder.

13. Federasyon Van’daki Sosyal hayat kültür ve çevre konularında taraftır. Bu konuda yapılacak olan bütün çalışmaların içerisinde yer alır Bu amaç doğrultusunda Paneller, konferanslar, seminerler ve Festivaller düzenler, düzenlenmesine yardımcı olur. Federasyon kendi kurumsal kimliği ile amacını gerçekleştirmek için demokratik ve hukuksal çerçevede akıl, adalet ve ahlak kurallarına bağlı pozitif bilimin ışığında çalışmalar yürütmek üzere, kendi oluşturduğu kadroların performansından elde ettiği pratik sonuçlarla hareket eder.

14. Federasyon Van’ın sosyal kültürel ve tarihi yapısına ilişkin özel günlerde gerekli çalışmaları yapar. Van’ın Bu konuyla ilgili gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Ayrıca Yönetim Şemamız

3 Bölgede Başkan Vekilleri

Genel sekreter

Genel sayman

Hukuktan Sorumlu

Basın Yayından Sorumlusu

Kadın Çalışmalarından Sorumlusu

Demokratik Kitle Örgütlerden Sorumlusu

Çevre Konularından Sorumlusu

Kültür İşlerinden Sorumlusu

Başkanlar Kurulu Görev ve Yetkileri

Başkanlar Kurulu Federasyonu Oluşturan Aktif Üye Derneklerin Mevcut Dernek Başkanları ya da Dernekler Tarafından Önerilen Kişilerden Oluşur.

Görev ve yetkileri tüzüğe ve genel kurula aykırı davranan görevini yapmayan Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulularını müdahale etmek ve verdiği karalar tüm kurulları bağlar.

Karar verme yetkisi 3/2 oy sonucu ile geçerli olur.

Yeniden Van Dernekler Federasyonumuz Hep Beraber Kurumsallaştıracağız. Özlenen kurumsal Van fed kimliğini oluşturmaya varız.

İshak Kara

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hayrullah Kuşman
Hayrullah Kuşman - 9 ay Önce

Bu bir bayrak yarışıdır, özde Van şiarıyla yola çıkılması gereken bir değerdir. Belediye seçimi yapar gibi yorum ve hizmet reçetesi hazırlamak şaşırtıcı geldi. Asıl ilginç olan

1. Mevcut başkan tanıtılmış devamı yok?
2. Seyithan Bey'in vaatleri ve projeleri dışında pek bişey yok?
3. Murat Teymur bir iş adamı ve aday bununla ilgili hiç bir şey yok?
Kimdir ne için adaydır ne yapmak ister projeleri nedir? Sorulmaz mı? Eksik bir haber lütfen düzenleyin ve sonra yayınlayın, bu habercilik değildir...

SIRADAKİ HABER