İMO Van Üyeleri Yemekte Buluştu

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şubesi üyeleri iftar yemeğinde buluştu. Yemekte Konuşan Şube Başkanı İsmet Bilmez "İmar affı , yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İMO Van Üyeleri Yemekte Buluştu

VANEKSPRES HABER MERKEZİ - VAN

Her sene geleneksel olarak düzenlenen yemek programına yaklaşık 200 kişi katıldı.  Yemek programına İMO Van Şubesi üyeleri ve davetliler katıldı.

Düzenlenen yemek programında konuşan İMO Van Şubesi Başkanı İsmet Bilmez”  Kendilerini bu gecede yalnız bırakmayan bütün meslektaşlarına teşekkür etti. 

İmar affı ile ilgili olarak yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında şunları sıraladı.

Bilmez, Kaçak olarak yapılmış olan yapılara af getirildi. Bu yapılar ister ruhsatlı veya ruhsat ekinde bulunan belgelere aykırı olsun, isterse tümüyle kaçak olarak üretilmiş olsunlar af kapsamına alındılar. Konuyu sevimli göstermek için af konusu topluma “İMAR BARIŞI” olarak sunuldu. 12-13 milyon konutun kaçak yapı kapsamında olduğu açıklandı. Bu tür yapılara “YAPI KAYIT BELGESİ” verilerek yasal bir duruma kavuşturulacağı hükmü temel alındı. Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için yapı yaklaşık bedelinin konutlarda %3 ü, ticari kullanımlarda %5 i oranında bir paranın yatırılması yeterli olacak. Ayrıca Yapı Kayıt Belgesi alan yapıların iskânlı hale getirilmesi için yapı kayıt belgesine yatırılan bedel kadar (Konutlarda %3, ticari yapılarda %5) bir paranın daha ödenmesi gerekecek.

                Böylesi bir uygulamaya gidilecek olması; Van gibi yakın zamanda deprem görmüş, yüzlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği, binlerce insanın mağduriyet yaşadığı bir ilde, ağır hasar almış yüzlerce konut güçlendirilmeden yapı sahiplerinin insafına bırakılacak olması, olası bir depremde binleri bulabilecek yeni ölümlere sebebiyet vermektir. Türkiye gibi deprem ülkesi olan bir coğrafya için bu bir yıkımdır. Van özelinde de konuşacak olursak; bu uygulamaya derhal son verilmelidir. Yapıların depreme dayanıklı olup olmadığı; teknik ve bilimsel veriler kullanılmadan; bina deprem performansı yapılmadansadece ve sadece yapı sahiplerinin beyanının esas alınarak; yapının güvenilir olduğu varsayımından kayıt altına alınıp, resmîleştirilecek olması,olası ölümlerinin sorumluluğunu bu yasayı çıkaranlara yükleyecektir.

İmar aflarının her zaman kente, çevreye ve yaşam alanlarına olumsuz etkisi olmuştur. İmar aflarından sonra kaçak yapı üretimi arttığı gibi yurttaşlar arasında da eşitsizlikler yaratmıştır. Bir imar affı daha sonra yapılacak olan afların birer nedeni olarak karşımıza çıkmıştır. Yapı yasağının olduğu yerler kaçak yapılarla dolmuştur. Bu yasal olmayan yapılaşma anlayışı mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz olarak etkilediği gibi mühendislik ve mimarlık mesleğinin gelişimine de olumsuz bir katkısı olmuştur.

İmar affı kapsamında getirilen hükümler ve uygulamalar aynı zamanda mühendislik ve mimarlık mesleğini yapı sahibinin “beyanına“ teslim etmektir. Bilimi, bilgiyi, adaleti ve mühendisliği “OYvePARA” uğruna yok sayanları, halkımızın bilgisine ve takdirine önemle sunuyoruz.

 

 

 

 

HAZIRLANACAK OLAN YENİ YAPI RUHSATLARI İLE

MÜHENDİS VE MİMARLAR İMAR SÜRECİNDEN DIŞLANIYOR !!!

02 Mayıs 2018  tarih ve 30409 (mükerrer)  Resmi Gazete`de yayımlanan tebliğ ile yürürlüğe giren TS 8737 no`lu yeni Yapı Ruhsatı Form Standartları ile Yapı Ruhsatlarında; Proje Müellifleri ile Şantiye Şefi mühendis, mimarların ve yapı denetçilerinin imzalarının yer aldığı bölümler kaldırılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılan değişiklikle MAKS/Mekânsal Adres Kayıt Sisteminde değişiklik yapılarak uygulamaya geçilmiştir.

Meslektaşlarımızın hizmet ürettiği ve isimlerinin yazılı olduğu bir belge olan yapı ruhsatının, bilgileri dışında oluşturulmasını KABUL ETMİYORUZ. Yapı ruhsatı düzenlemek zorunda olan ilgili idarelerin yapısında bulunan eksiklik ve yetersizlikler nedeniyle ruhsat işlemlerinin uzamış olması, proje müelliflerinin onay ve imzalarının alınmasına bağlanamaz. Ayrıca mühendis ve mimarların mesleki hak ve yetkilerini kullanmaları, "bürokratik bir mekanizma" ve işlemlerin uzamasının nedeni olarak gösterilemez.

Ruhsat standartlarının değiştirilerek mühendis ve mimarların mesleki hakları dışlanıyor. Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde sahte imza kullanılmasının önü açılıyor. Ruhsat düzenleme süreçleri, projeyi yapan mühendis ve mimarın bilgisi dışında tamamlanmak istenmektedir. Ruhsatların en temel eki olan proje tadilatı yapılması sürecinde teknik düzeyde karşılaşılacak sorunlar, ilgili idareyi de yeni bir hukuksal durumla karşı karşıya bırakacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın yapı ruhsatı verilmesi aşamasındaki "bürokrasiyi azaltma girişimi" adı altında izlediği yöntem kesinlikle yanlıştır. Bu uygulama ileride telafisi olmayan sonuçlar doğuracaktır. Mühendis ve mimarı yok sayan bu uygulamaya SON VERİLMELİDİR. Mühendis ve mimarların mesleki haklarını kısıtlayarak yapılan uygulamalar, "sahte imza" kullanımını artıracaktır. Ayrıca meslek mensuplarının yetkinleşmesini ve etik bir anlayışla hizmet üretmelerini sağlayan meslek kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmeleri zorlaşacaktır.

KAMUDAN İHRAÇ EDİLEN MESLEKTAŞLARIMIZ ÖZEL SEKTÖRDE DE MAĞDUR EDİLİYOR!!!

 

Yapı denetimi kuruluşlarında çalışan mühendis ve mimarlardan KHK ile ihraç edilmiş olanların belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilmektedir. Ayrıca yeni başvurular da reddedilmektedir. Meslektaşlarımızın yapı denetimi sistemindeki sicilleri silinmektedir. Aralarında Odalarımızın şube yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu mühendis ve mimarlar, yaşadıkları adaletsizlik yetmezmiş gibi şimdi de açlığa mahkûm edilmektedir. “Meslektaşlarımızın haksız ve hukuksuz bir şekilde KHK’larla ihraç edilmelerini, ardından yaşamdan dışlanmalarını, işsizliğe mahkûm edilmelerini kabul etmiyoruz.

Bu bağlamda bütün ilgilileri hukuki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeye; toplumun, bütün kurum ve kurallarıyla işleyen tam ve eksiksiz demokrasi beklentisini özenle gözetmeye çağırıyoruz. Meslektaşlarımızın mağduriyetlerine mağduriyet eklemeden telafisi olmayan bu yanlıştan bir an önce dönülmeli ve kazanılmış hakları iade edilmelidir diyerek sözlerine son verdi.Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 16:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER