Ehliyet sonuçları ne zaman açıklanır?

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 27 Ağustos 2016 tarihinde yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS) 3 ve 4 ehliyet sınavlarının 8 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor.

Ehliyet sonuçları ne zaman açıklanır?

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 27 Ağustos 2016 tarihinde yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS) 3 ve 4 ehliyet sınavlarının 8 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor. Ehliyet sınavlarından 70 puan ve üzerinde not alan sürücü adayları direksiyon sınavlarına girmeye hak kazanacak. Ehliyet sonuçlarını öğrenmek için MEB'in resmi adresi olan meb.gov.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ehliyet ile ilgili son gelişmeleri ve sonuç açıklama sistemini buradan görebilirsiniz.


Ehliyet sınav sonuçları öğrenmek için tıkla (Açıklandığında bu adreste olacak)


Sınav sonuç bilgileri, 8 Eylül'de "//www.meb.gov.tr"den yayımlanacak.
SINAV SONUÇLARI
Sınav sonuçları, //www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.
Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR


a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,
b. Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,
c. Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması,
ç. Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi,
d. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka kursiyerin sınav evrakının kullanılması,
f. Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi (emniyet görevlilerine haber verilecek),
g. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,
ğ. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
h. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken kursiyerlerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği kursiyerlerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM'ye göndereceklerdir.
ı. Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek, cevap kağıdının okunmasına engel olacak işaret ve karalama yapmak),
i. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),
j. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin salon görevlilerine teslim edilmemesi,
durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlal edildiği için kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır.


SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.
Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden hesaplanır.
Sınava giren kursiyerlerin verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenir.
Kursiyerlerin kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak kursiyere işlem yapılmışsa, salon görevlilerinin tuttuğu tutanak değerlendirmeyi etkiler.


SINAV İTİRAZLARI


a. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarının ve sınav sonuçlarının //www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle ÖDSGM'ye yapılacaktır.
b. Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.
c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır.
Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.
d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
e. İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 16:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER